Alkohol og stoffer

 
Virksomheden er en alkohol- og stoffri arbejdsplads, og har et totalt forbud mod indtagelse af alkohol og andre euforiserende stoffer på virksomhedens arealer, lejede arealer og i vores biler i arbejdstiden. Man ikke må være påvirket ved fremmøde og ej heller så længe man er iklædt virksomhedens arbejdstøj.
 
Overtrædelse af ovennævnte forhold betragtes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side, og vil derfor medføre en øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet fra virksomhedens side (bortvisning).
 
Vi har i forbindelse med vores alkoholpolitik anskaffet et alkoholmeter, og i vores samarbejds- og sikkerhedsudvalg er det vedtaget, at det vil blive benyttet i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en medarbejder har indtaget alkohol i arbejdstiden. Alkoholmeteret vil blive benyttet af en ledelsesrepræsentant i samarbejde med en tillidsrepræsentant / arbejdsmiljørepræsentant eller anden medarbejderrepræsentant.
 
Måtte medarbejderen nægte at lade sig teste, betragtes det som misligholdelse af ansættelsesforholdet og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

HCS Transport og Spedition A/S | Hvissingevej 100 | 2600 Glostrup | Tlf.: 43424100